Images in 35 mm film
Kallol Datta Photography, London
Kallol Datta Photography, London
Kallol Datta photogaphy
Kallol Datta Photography, London
Kallol Datta Photography, London
Kallol Datta Photography, London

London 2017, 2016

Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Grotta
Kallol Datta Photograhy, Grotta
Kallol Datta Photograhy, Grotta
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik
Kallol Datta Photograhy, Reykjavik

Reykjavik, Grotta; 2018

Kallol Datta Photography, Bosphorus
Kallol Datta Photography, Bosphorus
Kallol Datta Photography, Istanbul
Kallol Datta Photography, Bosphorus
Kallol Datta Photography, Istanbul
Kallol Datta Photography, Bosphorus
Kallol Datta Photography, Bosphorus
Kallol Datta Photography, Istanbul
Kallol Datta Photography, Bosphorus

Istanbul 2018

Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India
Kallol Datta Photogaphy, India

Kolkata, New Delhi; 2016, 2017, 2018